La Devinière

Benoit DERVAUX

Documentary • Release date in Belgium – Juli 2000

Running Time: 90 min

 

Technische en artistieke lijst

 

Co-Producenten

Op 18 februari 1976 opende La Devinière, een psychotherapeutisch instituut, haar deuren voor 19 ongeneeslijk verklaarde kinderen, die door iedereen afgewezen waren. Noch het gezond verstand, noch de psychiatrie, noch de pédagogie kon hen opnemen of erkenning schenken. La Devinière aanvaardde deze kinderen, die als het ware uit demaatschappij verbannen waren, met als basisprincipe ze nooit, onder geen enkele voorwaarde, af te wijzen. Het woord ‘asiel’ krijgt een andere betekenis : een menselijke ruimte zonder tralies waar iedereen het recht heeft zichzelf te zijn. Gedurende twintig jaar werden daar vriendschapsbanden gesmeed die door niemand meer doorbroken kunnen worden. Het leven van deze kinderen leek veroordeeld te zijn, maar op deze plaats kreeg het opnieuw zin.

  • Price Library : Festival du Réel 2000, Paris (France)
  • Prijs van de Ciné-clubs : Encontvos internacionais de Cinema 2001 – Lissabon (Spain)
Catalogus van films

Comments are closed.

  • Newsletter